POMOC DLA KLIENTA

Zgodnie z wejściem nowych regulacji dotyczących zawierania zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Dz.U. 2014 poz. 827 przedstawiamy Państwu:

POUCZENIE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ORAZ O SKUTKACH ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(dotyczy wyłącznie osób fizycznych niezawierających umowy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą - konsumentów, wyłącznie w przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa Zleceniobiorcy)

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji w drodze jednoznacznego pisemnego oświadczenia wysłanego pocztą na adres: ul. Licznikowa 5/8, 58-100 Świdnica lub e-mailem na adres: biuro@crystal-home.pl.

Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Formularz odstąpienia od umowy dostępny jest poniżej.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Państwu w przypadku, gdy Zleceniobiorca za wyraźną Państwa zgodą, wykonał w pełni usługę przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY


                                                                                                                                                                                                                                                                    ........................................................
(miejscowość, data)

CRYSTAL HOME NIERUCHOMOŚCI
ul. Licznikowa 5/8
58-100 Świdnica

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy pośrednictwa zawartej z Państwem dnia ........................................................ .


........................................................
 Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
........................................................
Adres konsumenta(-ów)
........................................................
Podpis

(*) niepotrzebne skreślić


O swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego pisemnego oświadczenia, które należy przesłać pocztą na powyższy adres lub złożyć osobiście.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura.


Cennik obowiązuje od dnia 20.07.2023 r.

CENNIK BIURA CRYSTAL HOME NIERUCHOMOŚCI

HISZPANIA:

Zakup nieruchomości z rynku pierwotnego/wtórnego – Bez prowizji

Sprzedaż nieruchomości z rynku wtórnego - od 4% do 5% ceny transakcyjnej

DUBAJ:

Zakup nieruchomości z rynku pierwotnego – Bez prowizji

Zakup nieruchomości z rynku wtórnego – 2% ceny transakcyjnej - ustawowo, ustanowione przez Rząd Zjednoczonych Emiratów Arabskich

POLSKA:

Podane ceny są cenami brutto - zawierają podatek VAT 23%

Dla klientów z podpisaną umową pośrednictwa:

Wynagrodzenie pobieramy w przypadku zawarcia przez klienta umowy oczekiwanej z kontrahentem, który został skojarzony przez POŚREDNIKA.

W przypadku zawarcia przez ZAMAWIAJĄCEGO umowy przedwstępnej dotyczącej umowy oczekiwanej, ZAMAWIAJĄCY za dokonane czynności pośrednictwa zapłaci połowę wynagrodzenia w ciągu 7 dni. Otrzymana część wynagrodzenia jest zapłatą za dokonane czynności pośrednictwa. Pozostała połowa wynagrodzenia płatna będzie przy zawarciu umowy oczekiwanej. W innych przypadkach Zbycia, w tym zwłaszcza jeżeli umowa Zbycia nieruchomości nie jest poprzedzona umową przedwstępną, wynagrodzenie należy się w całości z dniem Zbycia nieruchomości/podpisania umowy Zbycia nieruchomości

Każdy klient, który zawrze umowę pośrednictwa z pośrednikiem jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem OC pośrednika.

USŁUGA POŚREDNICTWA W SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI – od 2% do 6% ceny transakcyjnej nie mniej niż 5000 zł

USŁUGA POŚREDNICTWA W KUPNIE NIERUCHOMOŚCI – od 2% do 4% ceny transakcyjnej nie mniej niż 5000 zł

USŁUGA POŚREDNICTWA W WYNAJMIE NIERUCHOMOŚCI – równowartość jednomiesięcznego czynszu najmu nie mniej niż 1000 zł

USŁUGA POŚREDNICTWA W NAJMIE NIERUCHOMOŚCI – od 50 % do 100 % wartości jednomiesięcznego czynszu najmu nie mniej niż 1000 zł

UWAGI KOŃCOWE:

* Wynagrodzenia za wymienione czynności, mogą być ustalane każdorazowo indywidualnie przed podpisaniem umowy pośrednictwa, ze względu na ich charakter z uwzględnieniem stopnia trudności oraz innych czynników

* Opłat za porady nie pobieramy od naszych klientów

* Wszystkie prezentacje są u nas BEZPŁATNE

* Nieruchomości ze znaczkiem „bez prowizji” są objęte promocją i kupujący nie ponosi kosztu wynagrodzenia pośrednika

* Wszystkie materiały reklamowe – sesja zdjęciowa nieruchomości, wideo nieruchomości, sesja i wideo wykonane z drona, filmy na media społecznościowe agencji i pośrednika, banery, ulotki itp. wykonane przez pośrednika bądź osobę wynajętą i opłaconą przez pośrednika, są własnością biura. Klient po wcześniejszym ustaleniu i dokonaniu dodatkowej opłaty - po zgodzie pośrednika może korzystać z materiałów medialnych.

* Pozostałe usługi: pośrednikowi należy się zwrot kosztów za takie usługi jak dorobienie kluczy, pilota, opłaty w urzędach za wybór dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia transakcji

Dla klientów, którzy nie zawierają umowy pośrednictwa lub konsumentów, którzy od umowy odstąpili, nie przystąpili do aktu notarialnego, zrezygnowali z umowy najmu/wynajmu nieruchomości bez względu na przyczynę bądź wycofali ofertę w trakcie trwania umowy pośrednictwa – (nie wliczają się umowy z klientami „bez wyłączności” w przypadku sprzedaży kontrahentowi nie skojarzonemu przez pośrednika).

Pakiet Prawny:

Weryfikacja stanu prawnego i faktycznego nieruchomości – od 990 zł do 5000 zł

Obsługa transakcji samodzielnie rozpoczętej przez klienta (NIE OBEJMUJE NEGOCJACJI HANDLOWYCH ) – 1% wartości transakcji nie mniej niż 4000 zł

Weryfikacja dokumentów do transakcji - 599 zł

Przygotowanie umowy najmu bądź umowy przedwstępnej cywilno-prawnej – 700 zł

Aneks do umowy przedwstępnej cywilno-prawnej bądź umowy najmu – 200 zł

Przygotowanie i przeprowadzenie Protokołu Uzgodnień między stronami przed transakcją - 400 zł

Przygotowanie i przeprowadzenie Protokołu Zdawczo-Odbiorczego z dokumentacją fotograficzną i stanem liczników – 300 zł

Wizytacja nieruchomości i konsultacje ze Sprzedającym/Wynajmującym - 150 zł za każdą rozpoczętą godzinę

Konsultacja z pośrednikiem – 150 zł za każdą rozpoczętą godzinę

Analiza, opinia na podstawie cen rynkowych o możliwej uzyskanej cenie sprzedaży nieruchomości – 350 zł

Pakiet Marketingowy:

Przygotowanie opisu nieruchomości – 100 zł

Publikacja oferty na portalach ogłoszeniowych (np. otodom.pl, morizon.pl, gratka.pl, ofertynet.pl, nieruchomosci-online.pl, olx.pl, domy.pl, allegro.pl, komercyjne.pl, alelokum.pl, domiporta.pl, domoferty.pl, domygrunty.pl, gethome.pl, homla.pl, kazo.pl, klikmapa.pl, lento.pl, mojelokum.pl, nokazja.pl, notka.pl, notka24.pl, odsprzedaj.pl, oferty-dom.pl, okolica.pl, sprzedawacz.pl, taakidom.pl, tanieruchomosci.pl, tutej24.pl, zoltyjez.com.pl, facebook, youtube, TikTok, Instagram, https://www.crystal-home.pl/ ) - od 200 zł do 600 zł/ MIESIĄC PREZENTACJI – (cena zależna od portali na których oferta została wystawiona)

Film promocyjny – od 500 zł do 1500 zł

Zdjęcia nieruchomości

  • od 400 zł za sesje zdjęciową kawalerki lub mieszkania dwupokojowego
  • od 450 zł za sesje większego mieszkania
  • od 500 zł za sesję domu

* w cenie 10 zdjęć, każde dodatkowe zdjęcia + 25 zł

Prawa autorskie do wykonanych zdjęć przez pośrednika – 5000 zł

Rzut nieruchomości - 150 zł

Pozostałe usługi:

Dorobienie kluczy, pilota do nieruchomości – zwrot kosztów + 150 zł

Wybór dokumentów z urzędów, wspólnoty potrzebnych do przeprowadzenia transakcji – zwrot kosztów + 150 zł

Wizyta z rzeczoznawcą na nieruchomości np. w celu wyceny do kredytu – 150 zł

Przepisanie mediów: prąd, woda, gaz, internet/TV – 100 zł za każdy wniosek

Dodatkowa reklama oferty: banery, ulotki itp. – zwrot kosztów poniesionych przez pośrednika

Każde inne usługi – ustalane indywidualnie pomiędzy pośrednikiem, a klientemSerdecznie zapraszamy!

Jeżeli potrzebują Państwo fachowego wsparcia merytorycznego związanego z Państwa nieruchomością lub planami zakupu nieruchomości, zapraszamy do skorzystania z płatnych porad, udzielanych przez wykwalifikowanych pośredników.

*stawki mogą, się różnić w zależności od indywidualnych ustaleń z klientem.