RADCA PRAWNY


dr Paweł Żuradzki

radca prawny, doktor nauk prawnych

Uzyskał tytuł zawodowy radcy prawnego i został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Wałbrzychu pod numerem WŁ/WB/691.
Autor publikacji naukowych kierowanych do przedstawicieli zawodów prawniczych. Posiada tytuł naukowy doktora nauk prawnych z zakresu analizy tematyki sporów kompetencyjnych.
W życiu zawodowym specjalista w zakresie sporów sądowych, legitymujący się doświadczeniem w sprawach gospodarczych, cywilnych, karnych, rodzinnych, spadkowych, z zakresu prawa pracy oraz spółek prawa handlowego.

Siedziba kancelarii:
ul. Szarych Szeregów 2c/14
58-200 Dzierżoniów
sekretariat@kancelaria-zuradzki.pl
 +48 693 166 865